Rådgivning innen Kriseledelse

Krisesituasjoner tilknyttet din virksomhet utgjør en risiko for eiendom, personale, omdømme og offentligheten. Kartlegging av disse risikoene og håndtering gjennom scenarioplanlegging gjør at du, ditt team og din organisasjon kan reagere raskt i alle krisesituasjoner. Beredskapsplaner øker også bevisstheten hos medarbeiderne, noe som kan redusere risikoen ytterligere. Krisestyring handler om proaktivt ansvar for eventuelle risikoer i din virksomhet, og kontinuerlig arbeid for å skape en trygg arbeidsplass.

 

Våre rådgivere innen kriseledelse samarbeider med deg og dine team, ofte på styrenivå, for å sikre bevissthet og forståelse for risikoscenarier og samtidig være godt forberedt gjennom beredskapsplaner. Vi kan bidra til å identifisere alle driftsmessige og organisatoriske risikoer, samt hjelpe til med utviklingen av strategiske beredskapsplaner og -standarder. I tillegg kan vi bidra med veiledning om viktige elementer innen utforming av fasiliteter og innkjøp av utstyr, samt alle aspekter innen beredskapsorganisering og -planlegging for mobilisering og overlevering. Samarbeidet med oss gjør din virksomhet forberedt på krisesituasjoner på alle nivåer hver eneste dag.