Kurs og opplæring i Kriseledelse

Med over 20 års erfaring med opplæring av individer og organisasjoner innen kriseledelse, leverer vi realistiske og robuste kriseledelsesskurs skreddersydd etter spesifikke industrier og individuelle behov. 

 

Vi leverer et bredt utvalg av eksperttjenester, inkludert evaluering av eksisterende kurs og ressurser, personalets kompetanse, og vi oppretter et komplett kurs- og opplæringsprogram som gir hver enkelt medarbeider kunnskapen, kompetansen og selvsikkerheten som er nødvendig for å kunne håndtere en krisesituasjon.

 

Kurs- og opplæringsprogrammene kan inneholde alt fra scenariobaserte øvelser offshore eller på land, til simuleringsbasert opplæring innen kriseledelse på dine fasiliteter over hele verden.

 

Under opplæringen vil deltakerne bli konfrontert med situasjoner som kan oppstå i den daglige virksomheten. Ulike realistiske scenarioer tilpasset arbeidsprosesser og -prosedyrer, lærer deltakerne hvordan de skal handle og kommunisere i krisesituasjoner. Scenarioer kan inkludere både ledelse og driftspersonale.