Polaris kjøper Falck Safety Services av Falck.

Polaris og Falck har signert en avtale der Polaris kjøper 100% av aksjene i Falck Safety Services A/S, og overtar driften av selskapet.

Polaris kjøper Falck Safety Services av Falck.